(1-3-2019) Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας 23 Μαρτίου 2019