(1-7-2020) Μουσική και αυτισμός Ημερίδα

Το Ε.Κ.Ε.Ι.Μ., στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει την τρίτη ημερίδα – εκδήλωση με θέμα “Μουσική & Αυτισμός”.

Η ημερίδα αφορά στην ενημέρωση για τη διαφορετικότητα, την κατανόηση και την αποδοχή συνανθρώπων μας με διαφορετική αντίληψη, ρυθμούς ανάπτυξης και ανάγκες, ανθρώπους εντασσόμενους στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού, καθώς και στις ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής, σε εκπαιδευτικό ή συμμετοχικό επίπεδο, τόσο στην ατομική εξέλιξη (δεξιότητες, έκφραση), όσο και στην κοινωνική ένταξη. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από εισηγήσεις ειδικών, γιατρών και ψυχολόγων, καθώς και προσωπικές εμπειρίες και καταθέσεις γονέων.