Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής

Σεμιναριακός κύκλος:

1 έτος

Μάθημα: 

1 φορά την εβδομάδα, 2 ώρες

Υπεύθυνος  Καθηγητής: 

Μιχάλης Τόμπλερ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

 1. Το πλαίσιο, ο χώρος και η μουσική αγωγή
 2. Τα στοιχεία του ήχου και ο καθορισμός τους

α. Για τον ήχο

β. Χαρακτηριστικά του ήχου

γ. Άλλες έννοιες της ακουστικής και της μουσικής

δ. Τα χαρακτηριστικά του ήχου στη μουσική

 1. Γνωριμία με τον κόσμο της μουσικής
 2. Μέσα μουσικής έκφρασης και δραστηριότητες
 3. Σχεδιασμός και εκτιμήσεις δραστηριοτήτων
 4. Περιεχόμενα μουσικοκινητικών μαθημάτων

α. Μουσική επιμόρφωση

β. Παιδαγωγική επιμόρφωση

 1. Η φωνή

α. Για τη φωνή

β. Για το στίχο

γ. Για το τραγούδι

 1. Το σώμα

α. Η κίνηση

β. Κοινά στοιχεία ήχου και κίνησης

γ. Βασικές χαρακτηριστικές κινήσεις

 1. Τα μουσικά όργανα

α. Η παραγωγή ήχου

β. Κατηγορίες οργάνων

 1. Μελωδικές έννοιες
 2. Ρυθμικές έννοιες
 3. Παιχνιδοτράγουδα
 4. Σύνθεση και αυτοσχεδιασμοί
 5. Παιχνίδια και δραστηριότητες

Επίσης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων περιλαμβάνονται:

 • Η ενεργητική συμμετοχή όλων, με στόχο να ανακαλύψουμε τους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης και αγωγής μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τους ήχους. Επιπροσθέτως, η παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικότητα τη μουσική στις ομάδες τους, τόσο σαν ένα επιπλέον μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, όσο και σαν μέσο ανάπτυξης των ιδιαίτερων ικανοτήτων των παιδιών.
 • Αποσπάσματα (video) παραδειγμάτων και σχολιασμός τους.
 • Πληροφορίες για τις εφαρμογές, την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τις σπουδές και τον επαγγελματικό τομέα αυτού του κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
 • Ενδιαφέροντα ερωτήματα και θέματα:
 • Μουσική πράξη στην τάξη
 • Παιχνίδια και δραστηριότητες
 • Ακρόαση – Εκτέλεση – Ερμηνεία μουσικών που πηγάζουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία (κυρίως αυτοσχεδιασμοί)
 • Δείγματα και παραδείγματα
 • Μέσα μουσικών παρεμβάσεων (φωνή-σώμα-όργανα)
 • Συναισθήματα και νοητικές επεξεργασίες
 • Στόχοι και μέθοδοι
 • Αυτοσχεδιασμός – Διαφορετικές προσεγγίσεις – Μουσικά ιδιώματα
 • Συστήματα μουσικοκινητικής αγωγής
 • Από τη θεωρία στην πράξη – Εφαρμογές

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 Μετά το πέρας του Σεμιναριακού  Κύκλου δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Ήχου, Μουσικής και Λόγου.